ZVÍŘECÍ KURIOZITY

Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání

Nádherný příběh přichází přímo z Německa. Před několika dny vypustili pracovníci Institutu ekologie sladkých vod a vnitrozemského rybolovu Leibnitz (IGB) a Regionálního rybářského úřadu Meklenburska-Předního Pomořanska v rámci probíhajícího zarybňování řeky Odry asi 700 mláďat jesetera velkého a 20 tříletých jedinců, kteří byli odchováni v zajetí.

Jeseter velký je druh ryby, který byl kdysi běžný v celé oblasti Baltského moře, ale nadměrný rybolov a rozvoj vodních cest jej v 50. letech 20. století přivedl v této oblasti na pokraj vyhynutí.

Projekt obnovy v řece Odra, který právě probíhá, začal v roce 2007 s geneticky identickými dárcovskými rybami z řeky Saint John v Kanadě.

Getty Images
Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání
Nádherný příběh přichází přímo z Německa. Před několika dny vypustili pracovníci Institutu ekologie sladkých vod a vnitrozemského rybolovu Leibnitz (IGB) a Regionálního rybářského úřadu Meklenburska-Předního Pomořanska v rámci probíhajícího zarybňování řeky Odry asi 700 mláďat jesetera velkého a 20 tříletých jedinců, kteří byli odchováni v zajetí.
Getty Images
Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání
Jeseter velký je druh ryby, který byl kdysi běžný v celé oblasti Baltského moře, ale nadměrný rybolov a rozvoj vodních cest ho v 50. letech 20. století přivedl na pokraj vyhynutí.
Getty Images
Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání
Projekt obnovy řeky Odry, který právě probíhá, začal v roce 2007 s geneticky identickými dárcovskými rybami z řeky Saint John v Kanadě.
Getty Images
Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání
Jeseter velký dosahuje reprodukční zralosti ve věku přibližně 15 let, může se dožít více než 100 let a dosahovat délky pěti metrů. Většinu života tráví v Baltském moři a do řeky Odry se vrací k tření.
Getty Images
Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání
Již v roce 2020 obdržel Rybářský institut výzkumného centra v Meklenbursku-Předním Pomořansku podporu ve výši 1 milionu EUR (přesněji 1,3 milionu EUR) na podporu obnovy populace jeseterů v Baltském moři. Cílem bylo vytvořit populaci jeseterů, která by byla schopna samostatné reprodukce.
Getty Images
Německo, 700 jeseterů vypuštěných do Odry k nápravě jejich vymírání
V rámci zarybňovacích aktivit ústavu byly chovány exempláře s velmi vysokým reprodukčním potenciálem a byl také vytvořen systém sledování ve spolupráci s amatérskými a profesionálními rybáři. Kromě toho byla podporována mezinárodní spolupráce, zejména s jižními a východními pobřežními státy Baltského moře.
Domovská stránka
03/09/2023
novinky o velkých hollywoodských hercích
24/09/2023
Domovská stránka
03/09/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.