GRUSOMME DYR

Syv av de eldste marine artene som fortsatt lever i dag

Marine arter er de eldste livsformene på jorden, og noen kan dateres millioner av år tilbake i tid.

Til tross for deres lange levetid er mange av disse artene truet på grunn av menneskets påvirkning på havene.

Her er sju av de eldste marine artene som fortsatt lever i dag, en sann skattkiste av biologisk mangfold i havet.

By © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4657582
Syv av de eldste marine artene som fortsatt lever i dag
Marine arter er de eldste livsformene på jorden, og noen kan dateres millioner av år tilbake i tid. Til tross for deres lange levetid er mange av disse artene truet på grunn av menneskets påvirkning på havene. Her er sju av de eldste marine artene som fortsatt lever i dag, en sann skattkiste av biologisk mangfold i havet.
By Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. - NOAA Photo Library: reef3859, Public Domain, https
Svamp
Estimert alder: ca. 890 millioner år.
By U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region - Hoseshoe Crab, Public Domain, https://commons.w
Horseshoe Krabbe
Estimert alder: 480 millioner år.
By Fred Hsu (Wikipedia:User:Fredhsu on en.wikipedia) - Photo taken and uploaded by user, CC BY-SA 3.
Maneter
Estimert alder: ca. 700 millioner år.
By Tiit Hunt - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17861470
Niøye
Estimert alder: 450 millioner år.
By Hemming1952 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75505720
Greenland shark
Estimert alder: 450 millioner år.
By Manuae - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18395466
Nautilus
Estimert alder: ca. 500 millioner år.
By Bruce A.S. Henderson - Fraser, Michael D.; Henderson, Bruce A.S.; Carstens, Pieter B.; Fraser, Al
Kvastfinnefisker
Estimert alder: 410 millioner år.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.