PETS

Předstírá, že je smutný, a jeho zvířata ho utěšují, dojemné obrázky na sociálních sítích

Jistý chlapec se rozhodl zveřejnit na TikToku video se zajímavým experimentem, který provedl se zvířaty na své farmě.

Jak můžete vidět na záběrech ve videu, chlapec si sedl na zem, předstíral smutek a brzy poté přišla zvířata a snažila se ho "utěšit". Chlapec, který je studentem veterinární medicíny na Papežské katolické univerzitě v Paraná, tak chtěl ukázat, jak empatická a citlivá zvířata mohou být.

Dobytek a psi se k chlapci přiblížili, očichávali ho, otírali se o něj a vypadali, že se téměř bojí o jeho duševní stav.

@40christianbucholz80 - TikTok
Chlapec předstírá smutek a zvířata ho utěšují
Jeden chlapec se rozhodl na TikToku zveřejnit video se zajímavým experimentem, který provedl se zvířaty na své farmě.
@40christianbucholz80 - TikTok
Experiment
Jak je patrné z videozáznamu, chlapec si sedl na zem, předstíral smutek a brzy poté přišla zvířata, která se ho snažila "utěšit". Chlapec, který je studentem veterinární medicíny na Papežské katolické univerzitě v Paraná, tak chtěl ukázat, jak empatická a citlivá zvířata dokážou být.
@40christianbucholz80 - TikTok
Jak zvířata reagovala
Dobytek a psi se k chlapci přiblížili, očichávali ho, otírali se o něj a vypadali, že se téměř zajímají o jeho duševní stav.
@40christianbucholz80 - TikTok
Skupina dobytka, která se snaží chlapce utěšit.
Na snímcích je vidět, jak skupina dobytka došla k chlapci, obklopila ho a začala ho "utěšovat" hlazením.
@40christianbucholz80 - TikTok
Dokonce i psi chtějí chlapce utěšit
Dokonce i psi se okamžitě vrhli "utěšit" chlapce sedícího na zemi.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.