DYR KURIOSITETER

Hva er det eneste dyret som kan overleve i verdensrommet?

En av de mest fascinerende kurisoitetene knyttet til dyr dreier, seg om følgende spørsmål: Finnes det arter som kan overleve i verdensrommet?

Det ser ut til at spørsmålet kan besvares bekreftende. Denne arten finnes, og det er tardigrader (også kalt bjørnedyr på norsk). De er helt spesielle dyr i sitt slag, med så unike egenskaper at de, i hvert fall så langt vi vet, er de eneste artene som kan overleve de ekstreme forholdene i verdensrommet.

Bjørnedyrene er nemlig svært hardføre og tåler svært tøffe miljøer med ekstreme temperaturer.

Wikipedia
Det finnes bare ett dyr som er i stand til å overleve i verdensrommet.
En av de mest fascinerende kuriositetene knyttet til dyr dreier seg om følgende spørsmål: Finnes det arter som kan overleve i verdensrommet? Det ser ut til at spørsmålet kan besvares bekreftende. Denne arten finnes, og det er bjørnedyrene.
wikimedia.org
Bjørnedyr og deres unike egenskaper
Bjørnedyr er helt spesielle dyr i sitt slag, med så unike egenskaper at de, i hvert fall så langt vi vet, er de eneste artene som kan overleve de ekstreme forholdene i verdensrommet. Faktisk er bjørnedyrene svært hardføre og tåler svært tøffe miljøer med ekstreme temperaturer.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-baertierchen2.jpg#/media/Archivo:Mikrofoto.de-b
Eksperimentet som fant sted i 2019
Det er allerede utført eksperimenter med bjørnedyr i verdensrommet. For eksempel i 2019, da det israelske romfartøyet Beresheet skal ha sendt tusenvis av dehydrerte, sovende bjørnedyr til månen, som kunne overleve flere tiår under disse forholdene.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tardigrade_under_microscope.jpg#/media/File:Tardigrade_under
Hvor er det mulig å finne bjørnedyr på jorden?
Tardigrader er mikroskopiske dyr med åtte lemmer og en svært merkelig form. På jorden finnes de nesten overalt, fra fjell til hav, og på land kan de hovedsakelig observeres blant moser og lav. Selv om bjørnedyrene også er i stand til å overleve i verdensrommet, kan det ikke utelukkes at de har en utenomjordisk opprinnelse, forklarer William Miller ved Baker University.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterbear_in_a_microscopic.JPG#/media/File:Waterbear_in_a_mi
Deres evne til å leve i tørkerammede omgivelser
En av de mest underlige egenskapene til disse dyrene, er deres evne til å overleve i svært tørre omgivelser. Hvordan gjør de det? Ved å tørke ut og gå inn i en slags uttørkingstilstand der de skrumper inn. Så lenge bjørnedyret er uberørt av vann, overlever de uten å gjøre noe som helst.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
20/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.