HUNDENE

En studie viser at hunder kan være mer tilbøyelige til å bite på grunn av varme og forurensning.

Ifølge en studie utført av forskere ved Harvard Medical School og publisert i tidsskriftet "Scientific Reports", er det mer sannsynlig at hunder biter mennesker på varme dager og når luftforurensningsnivået stiger.

Når slike forhold inntreffer, øker sjansen for at en hund biter med opptil 11 %, ettersom aggresjonen også øker i slike situasjoner.

Studien ble gjennomført for å finne ut om varme og forurensning kan ha samme effekt på aggresjon hos hunder som hos mennesker.

freepik
Sammenheng mellom varme og forurensning og økt aggressivitet hos hunder
Ifølge en studie utført av forskere ved Harvard Medical School og publisert i tidsskriftet "Scientific Reports", kan hunder være mer tilbøyelige til å bite mennesker på varme dager og når luftforurensningsnivået stiger.
freepik
En atferd som allerede er verifisert hos mennesker
Når slike forhold inntreffer, øker sannsynligheten for at en hund biter med opptil 11 %, ettersom aggresjonen også øker i slike situasjoner. Studien ble gjennomført for å finne ut om varme og forurensning kan ha samme effekt på aggresjon hos hunder som hos mennesker.
freepik
Sammenheng med tidligere forskning
Tidligere forskning har vist at varme og luftforurensning kan påvirke aggresjonsnivået hos mennesker, mus og rhesusaper. Med dette i bakhodet forsøkte Harvard-forskerne å finne ut om dette også kunne påvirke hunder negativt. Og svaret ser ut til å være positivt.
freepik
Hvordan dataene ble samlet inn
Funnene ble gjort ved å analysere data fra åtte amerikanske byer - Dallas, Houston, Baltimore, Baton Rouge, Chicago, Louisville, Los Angeles og New York City - over en periode mellom 2009 og 2018. Det viste seg at antall hundebitt økte med 11 % på dager med høyere UV-nivåer, 4 % på dager med høyere temperaturer og 3 % på dager med høyere ozonnivåer.
freepik
Nedgangen i forekomsten på regnfulle dager
Resultatene viste imidlertid at forekomsten av hundebitt gikk ned med 1 % på dager med mye regn. Forskerne var imidlertid opptatt av å understreke at disse dataene ble funnet uten å ta hensyn til andre faktorer som på en eller annen måte kan ha påvirket hundeaggresjon.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.