ZVÍŘECÍ KURIOZITY

Záchranné a rehabilitační centrum pro orangutany v Indonésii

Nedaleko nového hlavního města Indonésie, Nusantara, se nachází záchranné a rehabilitační centrum pro orangutany, tzv. Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Toto místo je domovem 127 orangutanů bornejských a 71 medvědů. Rozkládá se na 1800 hektarech lesa, který se později stane součástí městského lesa nového hlavního města.

Země začala budovat nové hlavní město na ploše 56 180 hektarů v provincii East Kalimantan v obavách z dopadů rozvoje města na životní prostředí a původní obyvatelstvo. Podle šéfa Nusantara Capital City Authority Bambang Susantono, Nusantara by mělo nahradit Jakartu v první polovině roku 2024.

ANSA
Záchranné a rehabilitační centrum pro orangutany
Nedaleko nového hlavního města Indonésie, Nusantara, se nachází záchranné a rehabilitační centrum pro orangutany, tzv. Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
ANSA
Oblast záchranného centra
Na tomto místě žije 127 orangutanů bornejských a 71 medvědů. Rozkládá se na 1800 hektarech lesa, který se později stane součástí městského lesa nového hlavního města.
ANSA
Obavy z výstavby nového hlavního města
Země zahájila výstavbu nového hlavního města na ploše 56 180 hektarů v provincii East Kalimantan v obavách z dopadů rozvoje města na životní prostředí a původní obyvatelstvo. Podle šéfa Nusantara Capital City Authority Bambang Susantono, Nusantara by mělo nahradit Jakartu v první polovině roku 2024.
ANSA
Orangutani, ohrožený druh
Orangutan je jediný velký primát, který se v současnosti vyskytuje mimo Afriku a je úzce spjat s deštným pralesem. Tři žijící druhy orangutanů žijí v pralesích na Borneu a Sumatře. Zejména orangutan bornejský tvoří asi 90 % všech exemplářů, zatímco zbývajících 10 % se týká dvou druhů, které obývají Sumatru.
ANSA
Nebezpečí pro orangutany
Přežití těchto zvířat ohrožuje především zmenšování životního prostředí, ve kterém žijí, protože lesy se stále více zmenšují v důsledku odlesňování a požárů. Na ostrovech Sumatra a Borneo jsou lesy, v nichž orangutani žijí, ničeny stále rychleji.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.