DYR KURIOSITETER

Rednings- og rehabiliteringscenter for orangutanger i Indonesien

I nærheden af det, der bliver Indonesiens nye hovedstad, Nusantara, findes der et rednings- og rehabiliteringscenter for orangutanger, orangutangcentret Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Dette sted er hjemsted for 127 borneanske orangutanger og 71 bjørne. Området dækker 1800 hektar skov, som senere vil blive en del af den nye hovedstads byskov.

Landet er begyndt at bygge den nye hovedstad på et område på 56 180 hektar i provinsen East Kalimantan på baggrund af bekymringer om byens udviklingers indvirkning på miljøet og de oprindelige folk. Ifølge lederen af Nusantara Capital City Authority Bambang Susantono, Nusantara skal den erstatte Jakarta i første halvdel af 2024.

ANSA
Orangutang rednings- og rehabiliteringscenter
I nærheden af det, der bliver Indonesiens nye hovedstad, Nusantara, findes der et rednings- og rehabiliteringscenter for orangutanger, orangutangcentret Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
ANSA
Redningscentrets område
Dette sted er hjemsted for 127 borneanske orangutanger og 71 bjørne. Området dækker 1800 hektar skov, som senere vil blive en del af den nye hovedstads skov.
ANSA
Bekymringer om opførelsen af den nye hovedstad
Landet er begyndt at bygge den nye hovedstad på et område på 56.180 hektar i provinsen East Kalimantan på baggrund af bekymringer om byens indvirkning på miljøet og de oprindelige folk. Ifølge lederen af Nusantara Capital City Authority Bambang Susantono, Nusantara skal den erstatte Jakarta i første halvdel af 2024.
ANSA
Orangutanger, en truet art
Orangutangen er den eneste store primat, der i øjeblikket findes uden for Afrika, og som er tæt knyttet til regnskoven. De tre eksisterende orangutangarter lever i skovene på Borneo og Sumatra. Især orangutangen på Borneo udgør ca. 90 % af alle eksemplarer, mens de resterende 10 % vedrører de to arter, der lever på Sumatra.
ANSA
Farerne for orangutanger
Truslen mod disse dyrs overlevelse er først og fremmest reduktionen af deres levesteder, da skovene bliver mere og mere reduceret som følge af skovrydning og brande. På øerne Sumatra og Borneo bliver skoven, hvor orangutangerne lever, ødelagt i stadig højere grad.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.