DOGS

Zachráněné tele a pes jsou přáteli navždy: neobyčejný příběh

Ve svatyni Little Buckets Farm, ožilo neobvyklé přátelství, které fascinovalo všechny, kdo měli to štěstí ho vidět. Susan Klingenbergová, zakladatelka útulku a milovnice zvířat, zachránila z aukce dobytka v Marylandu tele jménem Bucket, aniž by tušila, jak toto rozhodnutí ovlivní život jejího milovaného psa Coltona.

Příběh tohoto neobvyklého přátelství zaujal mnoho lidí a dokázal, že zvířata mohou překonat druhové bariéry a vytvořit si hluboké a smysluplné pouto.

Susan Klingenbergová, obchodní analytička v důchodu, která zasvětila svůj život péči o zvířata v útulku, se považuje za privilegovanou svědkyni tak jedinečného a dojemného vztahu.

Little Buckets Farm Sanctuary
Zachráněné tele a pes jsou přáteli navždy: neobyčejný příběh
Ve svatyni Little Buckets Farm, ožilo neobvyklé přátelství, které fascinovalo všechny, kdo měli to štěstí ho vidět. Susan Klingenbergová, zakladatelka útulku a milovnice zvířat, zachránila tele jménem Bucket z aukce hospodářských zvířat v Marylandu, aniž by tušila, jak toto rozhodnutí ovlivní život jejího milovaného psa Coltona.
Little Buckets Farm Sanctuary
Příchod Bucket do nového prostředí
Jakmile ho přivezli domů, malý Bucket se rychle přizpůsobil novému prostředí a zabydlel se na posteli Coltona, láskyplného bernardýna. Zdálo se, že obě zvířata od prvního setkání pojí upřímné přátelství, a to natolik, že Susan překvapilo, když je viděla, jak si spolu hrají a běhají, jako by byli oba psi.
Little Buckets Farm Sanctuary
Zvláštní pouto
Postupem času se pouto mezi Bucketem a Coltonem stále více upevňovalo. Nyní si oba přátelé rozumí natolik, že spolu komunikují beze slov. Každý den si tele klekne, aby se postavilo do úrovně očí Coltona, kterému je nyní 9/10 let, a oba se věnují hrám, mazlení a dokonce i vzájemnému čištění.
Little Buckets Farm Sanctuary
Dojemný vztah
Příběh tohoto neobvyklého přátelství upoutal pozornost mnoha lidí a dokázal, že zvířata mohou překonat druhové bariéry a vytvořit si hluboké a smysluplné pouto. Susan Klingenbergová, obchodní analytička v důchodu, která zasvětila svůj život péči o zvířata v rezervaci, se považuje za svědkyni tak jedinečného a dojemného vztahu.
Little Buckets Farm Sanctuary
Inspirace
Útočiště Little Buckets Farm se pro mnohé stalo místem inspirace, místem, kde mohou zvířata žít v klidu a bezpečí a projevovat svou přirozenost autentickým způsobem. Příběh Bucketa a Coltona je jen jedním z mnoha příkladů hlubokých vazeb mezi obyvateli útulku, které dokazují, že láska a přátelství neznají hranic.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.