HUNDAR

Orsaker till att hunden skakar och när du ska oroa dig

Det är inte ovanligt att en hund skakar, och de faktorer som kan utlösa tremor är många och varierande.

Även om hunden ofta darrar av känslomässiga skäl är det också sant att darret kan vara kopplat till någon sjukdom. Därför bör man aldrig underskatta detta "symptom" och vara uppmärksam på om det är frekvent och/eller långvarigt.

Att analysera sammanhanget kan utan tvekan hjälpa till att förstå varför hunden darrar och att reagera därefter, för att försöka fastställa om åtgärder behöver vidtas i samråd med en veterinär eller inte.

freepik
Orsaker till att hunden skakar
Det är inte ovanligt att en hund skakar och de faktorer som kan utlösa en skakning är många och av olika slag.Även om hunden ofta skakar av känslomässiga skäl är det också sant att skakningen kan vara kopplad till en sjukdom. Av den anledningen bör detta "symptom" aldrig underskattas och man bör uppmärksamma det om det är frekvent och/eller långvarigt. Att analysera sammanhanget kan säkert hjälpa till att förstå varför hunden darrar och reagera därefter, för att försöka fastställa om åtgärder behöver vidtas i samråd med en veterinär eller inte.
freepik
Skakningar orsakade av spänning
När hunden är särskilt upphetsad kan detta känslomässiga tillstånd få den att darra. I det här fallet hjälper hunden hunden att minska den överskottsenergi som upphetsningen utlöser.
freepik
Tremor som orsakas av ålderdom
Tremor hos äldre hundar kan orsakas just av åldern. Långvarig darrning kan i detta fall också vara relaterad till sjukdom eller smärta.
freepik
Skakningar på grund av rädsla
Rädsla är en av de vanligaste orsakerna till tremor hos hundar. En rädd hund kan vara mer benägen att darra, delvis på grund av den stress som rädslan kan skapa.
freepik
Tremor som orsakas av muskelsvaghet
Hundens darrningar kan också orsakas av muskelsvaghet, vilket ofta påverkar tassarna (och det är där som darrningarna främst är koncentrerade). Att kontakta en veterinär i det här fallet är säkert rätt sak att göra.
freepik
Tremour orsakad av sjukdomar
Olika patologier kan utlösa tremor hos hundar. När symtomet inte är övergående eller uppträder ofta utan någon uppenbar anledning är det nödvändigt att rådgöra med veterinären för att hitta möjliga orsaker och behandla dem.
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.