KÆLEDYR

Livets "sundhed" på jorden: tal for befolkningsnedgang ifølge WWF

I november offentliggjorde WWF og Zoological Society of London - ZSL en rapport, Living Planet Report 2022, som lyder en alarmklokke, der ikke kan ignoreres for livets sundhed på jorden. Blandt de mange tal er et af de mest indtryksfulde Living Planet Index, som viser den gennemsnitlige ændring i bestanden af hvirveldyrsbestande.

Fra 1970 til i dag er tallene for det meste faldet: vi taler faktisk om -69 %. Vi taler ikke om uddøde arter eller om mængden af dyr i absolutte tal, men kun om antallet af populationer af bestemte arter, der er undersøgt.

Alt i alt giver disse data os en situation, der ikke er på vej tilbage. Der er stadig meget at gøre for at bevare og beskytte vores verden. Disse tal bør ikke skræmme os, men tjene som en advarsel, der skal få os til at arbejde endnu hårdere for vores planets bedste.

Freepik
Livets "sundhed" på jorden: tal for befolkningsnedgang ifølge WWF
I november offentliggjorde WWF og Zoological Society of London - ZSL en rapport, Living Planet Report 2022, som lød en alarmklokke, der ikke kan ignoreres for livets sundhed på jorden. Blandt de mange data er en af de mest indgribende Living Planet Index, som viser den gennemsnitlige ændring i bestanden af hvirveldyrsbestande. Siden 1970 er tallene for det meste faldet: faktisk er der tale om -69 %. Vi taler ikke om uddøde arter eller om mængden af dyr i absolutte tal, men kun om antallet af populationer af visse arter taget i betragtning. Alt i alt giver disse tal os en situation, der er på vej til at være uoprettelig. Der er stadig meget at gøre for at bevare og beskytte vores verden. Disse tal bør ikke skræmme os, men tjene som en advarsel, der skal få os til at arbejde endnu hårdere for vores planets bedste.
Indekset Living Planet
Den er især en indikator for biodiversitetens tilstand på planeten. Den er baseret på populationer af hvirveldyr, dvs. pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder. Der er i alt taget hensyn til 5230 arter, svarende til 31 821 populationer. Den globale tilbagegang i november 2022 var 69 % i forhold til skønnene fra 1970. Dette som variation og kvantitet inden for de enkelte populationer, er ikke faldet i antallet af det samlede antal dyr på planeten. Vi vil forsøge at være mere specifikke og give nogle generelle eksempler. Tallene taler, som man siger, for sig selv.
Freepik
Eksempler med gorilla og lyserød delfin
For at give et par hurtige eksempler for at gøre tallene mere forståelige er her to faldende bestande: Den østlige lavlandsgorilla i nationalparken Kahuzi-Biega (Congo) er faldet med 80 % mellem 1994 og 2019. Et andet dyr, den lyserøde delfin, en hval fra Amazonfloderne, er i reservatet for bæredygtig udvikling i Brasilien faldet med 65 % mellem 1994 og 2016.
Freepik
Nedgangen på de forskellige kontinenter
Lad os se på verden som helhed og bemærke, at nedgangen ikke er ensartet på tværs af de forskellige kontinenter på kloden. Befolkningsnedgangen i Latinamerika og Caribien var dramatisk på 94 %, i Afrika 66 %, i Asien og Stillehavsområdet 55 %, i Nordamerika 20 % og i Europa og Centralasien 18 %. Det skal dog bemærkes, at der i Europa og Nordamerika allerede var sket en dramatisk nedgang før 1970, og at denne nedgang derfor ikke afspejles i det indeks, vi undersøger.
Freepik
Living Planet Index for hajer
Lad os nu se på dette store rovdyr. Sammenbruddet af haj- og rokkebestande i havene er på 71 % (disse tal varierer også for forskellige hajarter). Dette fremgår af en undersøgelse, der er ledet af Nathan Pacoureau fra Simon Fraser University og offentliggjort på Nature. Årsagerne hertil er en 18-dobling af fiskeriet i forhold til værdierne før 1970. 76 haj- og rokkearter er kritisk truede, 112 er truede, og hele 167 er sårbare.
Freepik
Ferskvand er livets kilde
Ferskvand dækker ca. 1 % af jordens overflade, men 50 % af verdens befolkning bor mindre end 3 km fra kilden. Faktisk er ferskvandshvirveldyr den gruppe, der har været udsat for den mest dramatiske tilbagegang. Siden 1980 er 24 af de 31 overvågede arter blevet truet. Fiskeri, nye naturlige hindringer og forurening undergraver balancen i disse farvande.
Freepik
Indvirkningen på floder og vandrende fisk
Kun 37 % af de floder, der er længere end 1000 km, er stadig helt fri. For vandrende fisk er dette et betydeligt problem. Af de 247 arter af vandrende fisk, der helt eller delvist lever i ferskvand, er der beregnet et fald i bestanden på 76 %.
Freepik
Insekter i sigtekornet
Mange insektarter er truet af klimaforandringer og ødelæggelse af deres naturlige levesteder. Ifølge en undersøgelse foretaget af University College i London er faldet i insektbestandene i områder med landbrug (som er udsat for klimaændringer) ca. 49 % i forhold til områder, der ikke har været udsat for disse ændringer.
Freepik
Biernes historie
Sammenlignet med 1990 blev der konstateret en reduktion på 25 % af biarterne mellem 2006 og 2015. Dette var resultatet af en argentinsk undersøgelse af over 2000 arter af bestøvende bier. Det betyder ikke, at disse arter er uddøde, men at de måske er blevet så sjældne, at det er svært at observere dem.
Freepik
Skove er et uundværligt levested
Ifølge de seneste skøn har vi allerede mistet 20 % af Amazonas regnskov. Yderligere 6 % ville allerede være stærkt nedbrudt. For mange dyrearter er den anderledes arealanvendelse den værste trussel af alle. Faktisk absorberes op til 7,6 gigatons Co2 af disse levesteder.
Freepik
Den globale opvarmning igen
I tilfælde af en yderligere stigning på 1,5 °C vil 6 % af insekterne (ud af 31 000 observerede arter) miste deres naturlige levesteder. Desuden vil f.eks. 99 % af verdens koraller blive ødelagt.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.