VILDE DYR

Snesleoparden: et smukt dyr, der er i fare for at uddø. Interessante fakta om denne smukke kattedyr

Snesleoparden (Panthera Uncia) er en kattedyr, der er hjemmehørende i bjergkæderne i Centralasien: det første eksemplar blev beskrevet i 1775 og var et eksemplar fra Kopet-Dag-bjergene på grænsen mellem Turkmenistan og Iran.

Dette smukke kattedyr er kendetegnet ved en tyk pels, hvis farve varierer fra lysegrå til cremefarvet: Sammenlignet med den almindelige leopard er sneleoparden mindre og vejer fra 25 kg (hunner) op til 75 kg hos nogle særligt store haneksemplarer.

Snesleoparden er kendt for at være et meget sky og hemmelighedsfuldt, men samtidig fascinerende dyr: desværre er der flere faktorer, der truer dens overlevelse. Her er nogle interessante fakta om dette storslåede kattedyr.

Freepik
Nogle interessante fakta om sneleoparden
Snesleoparden (Panthera Uncia) er en kattedyrsart, der er hjemmehørende i bjergkæderne i Central- og Sydasien: det første eksemplar blev beskrevet i 1775 og kom fra Kopet-Dag-bjergene på grænsen mellem Turkmenistan og Iran. Denne smukke kattedyr er kendetegnet ved sin tykke pels, hvis farve varierer fra lysegrå til cremefarvet: Sammenlignet med den almindelige leopard er sneleoparden mindre og vejer fra 25 kg (hunner) op til 75 kg hos nogle særligt store haneksemplarer. Snesleoparden er kendt for at være et meget sky og hemmelighedsfuldt, men samtidig fascinerende dyr: desværre er der flere faktorer, der truer dens overlevelse. Her er nogle interessante fakta om dette storslåede kattedyr.
Freepik
Sneleopardernes levested
Snesleoparden lever i højlandet mellem 3350 og 6700 meter over havets overflade blandt bjergene i Central- og Sydasien. Dens udbredelsesområde omfatter især Kina, Indien, Kasakhstan, Kirgisistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sibirien, Tadsjikistan og Usbekistan. Om sommeren lever sneleoparden normalt over trægrænsen på enge og i klippeterræn i bjergene, mens den om vinteren kan gå ned i skovene.
Getty Images
Skøn over antallet af resterende eksemplarer
Snesleoparden er meget sky og hemmelighedsfuld, så det er meget vanskeligt at få øje på den, undersøge den og foretage et skøn over antallet af eksemplarer. Antallet af eksemplarer i verden menes at ligge mellem 4.000 og 6.500. Der skulle dog være omkring 2.500 leoparder i ynglealderen (ca. 50 % af den samlede bestand). Det er meget lave tal, selv om der for nylig er kommet gode nyheder fra Pakistan: antallet af eksemplarer i dette land er svagt stigende.
Getty Images
Hvad er de største trusler mod sneleoparden?
Selv om sneleoparden er et superpredator (dvs. den befinder sig øverst i fødekæden og bliver ikke angrebet af andre dyr), er der flere faktorer, der truer dens overlevelse og har tvunget specialiserede agenturer til at klassificere den som et sårbart og derfor som et truet dyr. Den første årsag er knapheden på byttedyr som følge af ødelæggelse af levestederne som følge af menneskelig indgriben og klimaændringer. Den anden faktor er krybskytteri: Selv om det er helt ulovligt, dræbes dette kattedyr af jægere på grund af dets smukke pels. Endelig er minedrift også et problem: Minearbejdere bruger farlige kemikalier og sprængstoffer til at udvinde mineraler fra de bjerge, hvor leoparden lever.
Freepik
Der er oprettet så mange foreninger for at beskytte dette dyr
Der er opstået mange foreninger for at beskytte leoparden. De vigtigste er Snow Leopard Trust, Snow Leopard Conservancy, Snow Leopard Network, Cat Specialist Group og Panthera Corporation. Disse grupper samarbejder ofte med de nationale regeringer i de lande, hvor denne art lever. Målet med disse organer er at øge bevidstheden blandt indbyggerne på de steder, hvor der lever leoparder, samt at beskytte og kontrollere denne art. I samarbejde med WWF bruger nogle foreninger f.eks. fotofælder til forskningsformål: så snart en leopard aktiverer disse fælder, bliver indbyggerne advaret, de kan sikre deres husdyr, og endelig er det muligt at fotografere og identificere de forskellige eksemplarer med henblik på at beskytte dem.
Getty Images
Halen har en dobbelt funktion hos denne kattedyr.
Den lange, tykke hale (ca. 80-100 cm) har en grundlæggende beskyttende funktion: I lange, kolde vintre ruller leoparden faktisk sin hale om snuden som et tørklæde, så den kan holde sig varm, mens den hviler sig. Desuden hjælper halen denne kattedyr med at holde balancen, når de klatrer op ad klipper.
Freepik
Sneleoparden kan ikke brøle!
Selv om sneleoparden er en stor kat og et kødædende dyr, kan den i modsætning til sine artsfæller ikke brøle, men... miave! Det er klart, at den ikke er så typisk for huskatte, men det er en slags knurrende, klynkende skrig. Nogle forskere mener endda, at sneleoparden er den eneste art i slægten Panthera, der også kan spinde.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.