KURIOSA HOS DJUR

Upptäck capybara, världens största levande gnagare

Capybara är världens största levande gnagare och kommer ursprungligen från Sydamerika. Den lever huvudsakligen på savanner och i täta skogar, uteslutande nära stora vattendrag.

Kapybaran gillar att leva i mycket stora grupper, som kan bestå av upp till 100 individer, även om de vanligaste grupperna består av 10 eller 20 individer. Vuxna individer kan nå en längd på 106 till 134 centimeter och en höjd på 50 till 62 centimeter. Medelvikten varierar från 35 till 55 kg. Honor tenderar att vara något tyngre än hanar.

Capybaras är utmärkta simmare och kan stanna under vattnet i upp till fem minuter. De kan också sova nästan helt nedsänkta, så att bara näsan, öronen och ögonen kommer upp.

Getty Images
Var lever kapybaran?
Capybara kommer ursprungligen från Sydamerika och är den största levande gnagaren i världen. Den lever mestadels på savanner och i täta skogar, uteslutande i närheten av stora vattendrag.
Getty Images
Dess storlek
Lodjuret gillar att leva i mycket stora grupper, som kan bestå av upp till 100 individer, även om de vanligaste grupperna består av 10 till 20 individer. Vuxna individer kan nå en längd på 106 till 134 centimeter och en höjd på 50 till 62 centimeter. Medelvikten varierar från 35 till 55 kg. Honor tenderar att vara något tyngre än hanar.
Getty Images
Utmärkta simmare
Capybaras är utmärkta simmare och kan hålla sig under vattnet i upp till fem minuter och kan också sova nästan helt nedsänkta, så att bara näsan, öronen och ögonen kommer upp.
Getty Images
Dess dagliga rutin
Under dagtid när temperaturen är varmare gillar capybaras att vara nära vatten eller i det. De tillbringar sin tid med att beta eller rulla runt i lerpölar, och deras temperament är lugnt och sällskapligt. Tack vare sin fina hörsel och sitt luktsinne blir de inte så lätt överraskade av rovdjur.
Getty Images
Vad äter kapybaror?
Capybaras är växtätare och livnär sig huvudsakligen på gräs, vattenväxter, frukt och trädbark. De är också självförökande djur, dvs. de livnär sig på sin egen avföring för att förbättra tarmens bakterieflora som sedan hjälper till att smälta cellulosan i gräset.
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.