GRUSOMME DYR

Krokodillerekord: Første hunn til å legge egg uten befruktning

Naturen slutter aldri å forbløffe oss med sine ekstraordinære eksempler på tilpasning og overlevelse. I en dyrehage i Costa Rica fant det sted en enestående hendelse i januar 2018: En hunnkrokodille la et kull med egg til tross for at hun hadde levd alene i 16 år.

Det som gjør denne historien enda mer utrolig, er at noen av disse eggene utviklet seg uten befruktning fra en hann.

I dette fotogalleriet utforsker vi det ekstraordinære fenomenet av "jomfrufødsel (partenogenese) i krokodilleriket, og belyser betydningen av denne hendelsen og åpner nye perspektiver på reptilenes evolusjon og reproduksjon.

Getty Images (generic image)
En rekord for en hunnkrokodille
Naturen slutter aldri å forbløffe oss med sine ekstraordinære eksempler på tilpasning og overlevelse. I en dyrehage i Costa Rica fant det sted en enestående hendelse i januar 2018: En hunnkrokodille la et kull med egg til tross for at hun hadde levd alene i 16 år. Det som gjør denne historien enda mer utrolig, er at noen av disse eggene utviklet seg uten befruktning fra en hann. I denne artikkelen utforsker vi det ekstraordinære fenomenet partenogenese  (jomfrufødsel) i  krokodilleriket, belyser betydningen av denne hendelsen og åpner nye perspektiver på reptilenes evolusjon og reproduksjon.
Getty Images (generic image)
En enestående begivenhet
I januar 2018 var en dyrehage i Costa Rica vitne til en eksepsjonell hendelse. En hunnkrokodille som hadde levd alene i 16 år, la et kull med egg. Det som gjorde denne situasjonen ekstraordinær, var det faktum at noen av disse eggene så ut til å kunne utvikle seg, til tross for at hunnen ikke hadde hatt kontakt med en hann. Denne hendelsen tiltrakk seg oppmerksomhet fra forskere fra ulike deler av verden.
Getty Images (generic image)
Første gang
I en artikkel publisert i tidsskriftet 'Biology Letters' rapporteres det om den overraskende oppdagelsen at en av krokodilleungene som ble født fra disse eggene, var partenogen. Parthenogenese er et jomfrufødselsfenomen, der individet kun inneholder morens genetiske materiale. Det er første gang partenogenese er observert hos krokodiller, selv om det også er påvist hos andre dyr som kongekobraen, sagfisken og California-kondoren. Denne oppdagelsen åpner nye muligheter for å studere reproduksjonens evolusjon hos reptiler.
Getty Images (generic image)
Parthenogenese (jomfrufødselfenomen)
Jomfrufødsel skjer når en eggcelle inne i morens kropp deler seg gjentatte ganger og skaper et individ med nøyaktig halvparten av de nødvendige genene. I løpet av denne prosessen dannes det tre mindre celleposer, såkalte pollegemer, som vanligvis brytes ned. Hos virveldyr som er i stand til parthenogenese, kan imidlertid et pollegeme smelte sammen med egget og skape en celle med det riktige antallet kromosomer for å danne et individ. Dette ser ut til å være tilfellet med den aktuelle krokodillen, ifølge Warren Booth, entomolog og førsteamanuensis ved Virginia Tech.
Getty Images (generic image)
Årsakene til partenogenese (jomfrufødsefenomenl)
Årsakene til partenogenese (jomfrufødselsfenomen). Overlevelsen til individer som er født gjennom partenogenese, kan være dårligere enn hos individer som er født gjennom seksuell reproduksjon. Takket være stadig enklere DNA-analyser har man imidlertid oppdaget at partenogenese ikke er så sjelden som man opprinnelig trodde. Dette fenomenet kan gi en art evnen til å overleve i lengre perioder uten tilgjengelig seksuell partner. Et partenogenetisk individ, som i stor grad bærer på de samme genene som foreldrene, kan leve lenge nok til å vente på en partner og dermed muliggjøre seksuell reproduksjon, som gjerne gir kraftigere avkom.
skuespillere, sangere og forfattere
22/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.